Tutkimusten mukaan liikunta on lääke niska- ja selkäkipuun.

Parin viime vuoden aikana fysioterapian ja liikunnan rooli kivun lievittäjä ja ensisijaisena vaihtoehtona lääkkeeksi esimerkiksi niskakipuun sekä alaselkäkipuun on vahvistunut. Olkapään leikkauksia tiettyjen kiputilojen osalta karsitaan kovalla kädellä. On tutkittu, että oikein toteutettu harjoittelu hyvän fysion valvovan silmän alla puree kipuun paremmin.

Milloin liikunta todella on lääke? Mitkä tutkimukset näin väittävät? Aloitetaan pääkopan ja selän kipuilusta ja tutkimustuloksista. Ne kulkevat nimittäin hyvin usein käsikädessä.

Liikunta ja masennus

Vuonna 2016 Käypähoito -suositus sai liikunnan osalta lihaa luidensa ympärille. Varsinkin lievän tai keskivaikean masennuksen osalta liikunnalla on selvä positiivinen vaikutus yksilön hyvinvointiin. Liikunta suuntaa ajatukset pois kehämäisestä ruminoinnista omissa ongelmissa. Samalla se tarjoaa onnistumisen elämyksiä sekä mahdollisuuden päästä osaksi erityyppisiä yhteisöjä. Liikunta ja kaverit on kova yhdistelmä nostamaan fiiliksiä!

Kova liikunta ei ole ensimmäinen vaihtoehto psyykkisesti kuomittuneelle. On todella tärkeää pystyä mitoittamaan harjoitusintensiteetti omiin resursseihin. Treeniorientoituneen fysioterapeutin ohjauksessa harjoitusintensiteetti ja harjoitteiden rakenne pystytään toteuttamaan rakentavasti yksilön lähtökohdat huomioiden. Harjoittelusta tulee rakentava ei hajoittava.

Masennus ja ahdistuneisuus vaikuttavat keskushermostotasolla. Valmiiksi ”ylikuormittunut” keskushermosto pitää huomioida myös liikuntaharjoitteiden intensiteetin suunnittelussa. Hyviä tutkimusyhteenvetoja aihepiiristä kiinnostuneille löydät täältä ja täältä.

Liikunta on lääke niskakipuun ja alaselkäkipuun

Alaselkäkipu ja varsinkin kipukokemus ovat viimeisimpien tutkimustulosten mukaan vahvasti liitännäisiä. Toteamus:

”Kipu on kokijan kokemus; ei vamma

on viisautta. Varsinkin 2018 vuoden aikana kivun biopsykososiaalisuudesta on tullut paljon näyttöä. Rajusti stressaantunut kokee kivun kovempana ja elämänlaatua heikentävämpänä kuin tasapainoisemmassa elämäntilanteessa oleva yksilö.

Liikunta ja erityisesti lihasvoimaharjoittelu toimivat niska- ja alaselkäkipuun erinomaisesti. Leikkaukselle on aikansa ja paikkansa. Silti lihasvoimaharjoittelu on myös leikkaukseen päädyttäessä tärkeää. Sillä pedataan jo ennen leikkausta nopea kuntoutuminen leikkauksen jälkeen. Selkäkivun selättämisessä on kyse ennen kaikkea kivunvälttämiskäyttäytymisen ehkäisystä tai ainakin minimoimisesta. Monelle kipuilijalle rohkaiseva tieto on ollut se, että stressaantuneen kipuaistimus on ”yliherkistynyt”. Esimerkiksi selkä ei välttämättä ole yhtään sen enempää rikki kuin lievästi kipuilevalla kesälomalaisella. Stressaantunut tai lievästi masentunut kokee kivun kovempana. Tieto edellä mainitusta herkistymästä rohkaisee liikkumaan kivusta huolimatta.

"Olet kivun herra!"

Siitä alkaa myös hyvin usein henkinen kuntoutuminen. Käypähoitosuositukseen on lisätty kivasti lihasvoimaharjoittelun ja liikunnan roolia. Lue lisää täältä.

Niskakivusta eroon treenillä

Fakta on se, että vahvistamalla niska- ja kaulan seudun lihaksia, pääset suurella todennäköisyydellä eroon jännityspäänsärystä. Staattinen työskentelyasento ja heikko kalloa kannatteleva ja liikutteleva lihaksisto on huono yhdistelmä. Niskakivusta eroon pääsemiseksi oikein toteutettu vpimaharjoittelu on avain tuloksiin. Siitä on paljon näyttöä ja siitä löytyy hyvin sisältöä myös Käypähoitosuosituksesta. Erinomainen ohjeistus kuvituksien kera löytyy Selkäliiton sivuilta.

Terveys ei ole vakio

Liiku on omat rajoitteet huomioiden. Välillä rajoitteita on minimaalisesti; silloin tuuttaat menemään oikein kunnolla liikuntamuodoin, joista pidät! Kun kipu on kova tai nuppi jumittaa, on aika hölläillä. Liiku rauhallisemmin omat rajoitteet huomioiden. Petaat samalla vahvempaa suoritusta tulevaisuudessa, vaikka lajitekniikoita rauhassa treenaten, kun kunto kestää taas kovemmat vedot. Jos haluat lukea lisää selkäkivuista erityisesti nuorilla löydät aikaisemman tekstini nuorten kokemasta selkäkivusta täältä.