Tietosuojaseloste

  • Rekisteriä pitää: INNOSTA 2094513-2
  • Yhteystiedot: Enable JavaScript to view protected content., 0503210717
  • Rekisterin nimi ja tarkoitus: markkinointirekisteri, jonka tarkoitus on mahdollistaa kohdennettu ja hyvä markkinointi.
  • Mitä sisältää: email -osoitteet ja nimet
  • Säännönmukaiset tietolähteet: verkkosivujen yhteystietojen jättölomakkeet sekä sosiaalisen median kanavat.
  • Tietojen luovutus: ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  • Rekisteriä säilytetään tietokoneella suojattuna. Niitä ei siiretä EU/ETAn ulkopuolelle. Jos haluat lisätietoja itseäsi koskevista tiedoista meilaa: Enable JavaScript to view protected content.