Hyvinvoiva tietotyöläinen on kilpailuetutekijä!

Hyvä strategia perustuu ainutlaatuisiin kilpailuetutekijöihin. Tietovaltaisilla aloilla hyvinvoiva työntekijä on kilpailuetutekijä, johon kannattaa panostaa. Huippuasiantuntijan ollessa kyseessä kyse on ehdottomasti ainutlaatuisesta kilpailuetutekijästä. Se ei oikein skaalaudu ja se on helposti menetettävissä vaikka kilpailijan leipiin. Panostamalla suunnitelmallisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen yrityksessä pidetään huolta myös tulevaisuuden kilpailukyvystä. Blogitekstissä perehdytään hieman työhyvinvoinnin rooliin osana yrityksen pelisuunnitelmaa.

Hei mä teen aivotyötä! Tukeeko organisaationi työhyvinvointiani riittävästi?

Pitäisi tukea ja kattavasti erityisesti, jos olet töissä tietovaltaisilla aloilla. Yritykset järjestävät Suomessa työntekijöilleen jo lainsäädännön puitteissa työterveyshuollon. Se on kuitenkin ehdoton minimi eikä sillä pitkälle pötkitä. Aloilla, joissa aivoilla tehdään tulosta, tarvitaan ehdottomasti ennalta ehkäisevää työhyvinvointitoimintaa. Parhaimmillaan se on sisällytetty esimiestyöhön ja esimiesvalmennuksiin.

Nykypäivänä puhutaan myös paljon alaistaidoista. Siis siitä, että Y-sukupolvi tulee ajoissa työpaikalle ja x-sukupolvi suhtautuu järjestelmämuutoksiin avoimesti eikä välttämättä kauhistu, jos koodarilla on sisällä pipo päässä. Alaistaitoihin kuuluu ehdottomasti myös oman itsensä johtaminen. Miten pidän huolta siitä, että tuotan aivoillani enemmän kuin palkkani ja viihdyn, voin hyvin sekä olen mukava kollega. Lue lisää työyhteisötaidoista Työterveyslaitoksen Duunitalkoot -palvelusta!

Miten jäsentää työhyvinvointi simppelisti yrityksen kilpailuedun lähteenä?

Mutkia oikoen: Yksilötasolla distressi työpaikalla syntyy työn vaatimusten ja omien resurssien epätasapainosta. Työntekijä ei palaudu ja oireiston kroonistuminen on enemmän kuin todennäköinen uhka. Riippuen laskentatavasta yksi työstäpoissaolopäivä aiheuttaa yritykselle noin 300-400 euron tappiot. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan vuosittain menetetään noin 20 miljardia ennenaikaisten eläkkeiden vuoksi. Pääsyyt siihen on tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä mielenterveysongelmat.

Edellä mainitut esimerkit korostuvat myös valitettavan usein fysioterapeutin vastaanotolla. Kuntoutukseen tullaan sekä fyysisesti että psyykkisesti oireilevana ja usein hieman liian myöhään.

Kummatkin ovat osa-alueita, joiden kohdalla varhainen puuttuminen tuottaa tulosta! Erinomainen linkki työterveyslaitoksen laskuriin työstä poissaolon kustannusvaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan:

Pronetti

Yrityksessä kilpailuetua syntyy, kun jollain strategiaan istuvalla tekijällä kustannuksia saadaan laskettua tai myyntiä lisättyä. Parhaimmillaan onnistutaan samanaikaisesti kummassakin. Yksikin säästetty työstäpoissaolopäivä tuo siis keskimäärin 300-400 euron säästön. Yksilötason panostukset työhyvinvointiin luovat kilpailuetua vähentämällä työstä poissaolojen määrää. Yksilön omat resurssit käsitellä stressiä paranevat. Edelleen laajemmassa mittakaavassa panostus organisaatiotasolla työn vaatimuksiin vähentää turhaa kuormitusta yrityksen suunnalta. Ne viimeiset naulat arkkuun jäävät siis naulaamatta. Hyvinvoiva ihminen on siis töissä ja tehokas. Hän on tuottava eli tuottaa aikayksikköä kohden paremman työpanoksen kuin vajaakuntoisena. Säästämme ja tuotamme samalla enemmän. Kyse on ehdottomasti kilpailueduksi laskettavasta tekijästä eli hyvinvoivasta ihmisestä.

Hyvinvoiviin ihmisiin ja heidän kehittämiseen yrityksessä kilpailuetunsa perustava yritys voikin todeta strategiatekstissään:

Meillä vision saavuttamisen mahdollistavat ihanat ihmiset: Meidän työntekijät! Luomme tulevaisuutta yhdessä työstä nauttien!

Allekirjoittaisitko itse lausahduksen osana oman organisaatiosi strategiaa?

Hyvinvoivassa organisaatiossa huomioidaan työntekijät avainroolissa tuloksen teossa. Näissä yrityksissä panostetaan strategisesti niin turhaan työn vaatimusten vähentämiseen kuin myös yksilötason resurssien parantamiseen.

Mistä alkuun? Kartoita yrityksesi työhyvinvoinnin tila ja aloita toimet. Alkuun pääset esim.

Vähentämällä turhia työn vaatimuksia:

Salli mahdollisuuksien mukaan työnteko siellä, missä asiantuntija haluaa ja silloin, kun hän haluaa!

Usko alaisiasi ja reagoi, jos he oireilevat työssäpahoinvointia. Reagoi mielummin heti kuin kohta!

Rakastat siis budjetteja! Katso, että kilpailuedun lähteenä olevat työhyvinvointia lisäävät tekijät näkyvät myös budjetissa.

Turhat kokoukset ovat turhia! Pahimmat jaarittelijat voivat esittää asiansa seisten!

Seisominen parantaa jaarittelijan omia resursseja kasvaneen lihaskunnon muodossa ja vähentää lyhyemmän kokouksen seurauksena kuulijoiden (hermoja) työnvaatimuksia.

Paranna yksilön resursseja vaikka hyvän personal trainerin tai fysioterapeutin avulla:

Panosta ajankäytön hallintaa tukeviin ratkaisuihin ja koulutuksiin!

Työpaikkaliikunta tapahtuu työajalla! Ota mallia Pekkaniskan periaatteista myös tässä kontekstissa.

Työterveyshuollon yhtiöillä on mahtavia esimiesvalmennusratkaisuja! Niiden vaikuttavuuteen on myös mittareita. Perehdy Firstbeat- ja Omegawave teknologiaan henkisen ja fyysisen kuormittuneisuuden seurantamenetelminä.

Luo kannustimia omasta kunnosta huolehtimiseen! Kysy fysioterapeuttiasi sparraamaan porukkaa oman itsensä johtamisesta. Helsingin ja Espoon seudulla fysioterapeutit löydät meiltä!